Χαρακτηριστικά

Ασήμι 925
Χάραξη: Family is where LOVE grows

Σύμβολο από μασίφ ασήμι 925, Family Roots

35

797590
Εξαντλημένο

Σύμβολο από μασίφ ασήμι 925, Family Roots

Εξαντλημένο

Share